Home in a Home

Exhibition Where Is My Home?

DOX Center for Contemporary Art

Poupětova 1, Prague 7, Czech Republic

October 11, 2013 – January 13, 2014

Opening October 10, 2013

Artists:  Jiří David, Tomáš Císařovský, Tomáš Džadoň, Kristyna and Marek Milde, Karel Nepraš, Kristina Norman, Martin Mainer, Daniel Pešta, Jasanský a Polák, Kateřina Šedá, Oliver Kochta-Kalleinen and Tallervo Kalleinen, Jindřich Štreit Martin Zet, Krzysztof Wodiczko, among others.

Home in a Home, 2013

Home in a Home, 2013

The exhibition “Where Is My Home?” is dealing with the subject of home in its various meanings – home as a place, a town, a land, a region, a country. The project’s name, consisting of the first words of the Czech national anthem, contains a moment of doubt, personal as well as collective inquiry, which today is once again a topic due to the fact that today’s society is rife with uncertainty, dissatisfaction and feelings of frustration. If the idea of home is traditionally connected primarily with the feeling of certainty and security, it is logical that growing uncertainty and frustration from public life lead the public in no small affairs in creating a wider, shared home a city, province or region.

As part of this exhibition we show a project called “Home in a Home”, which is a site specific installation consisting of text on the wall and an office table with questionary. It is part of our an ongoing research project, where people are asked to list nonfunctional objects they have collected along with their stories, which create for them the personal layer of a home . The project, which works with the narratives of objects, started at our presentation and workshop Thoughts on the Living Room at the Museum of Modern Art in New York in November 2012 and continued as part of our solo exhibition Homescape in the Karlin Studios in December 2012. The visitors the exhibition Where Is My Home in DOX are encouraged to further contribute to the project with their ideas on the subject.

 

 

About the project in Czech:

Dům v domě

Kristýna a Marek Milde

soucasti vystavy: “Kde domov muj?”

DOX Center for Contemporary Art

Poupětova 1, Prague 7, Czech Republic

11.10. 2013 –  13.1.  2014

zahajeni 10.10. 2013

Dum v Dome DOX 2013 - 003

                  Projekt „Dům v domě“ zkoumá na poli domácího prostředí, jakým způsobem osobní objekty vytváří integritu a kontinuitu reality v odděleném prostoru architektury našich příbytků. V rámci tohoto výzkumného projektu vyzývají Kristýna a Marek Milde účastníky, aby vyjmenovali nefunkční objekty, které mají doma nashromážděné a které pro ně zprostředkovávají pocit domova. Předměty sbírek vyjevují osobní příběhy a spojují je s širším kontextem.

                  „Domníváme se, že aktuální otázky životního prostředí úzce souvisí s naší kulturou bydlení, ve které architektonické struktury a postindustriální realita dominují světu přírody. Život uvnitř čtyř stěn je dnes obecně vnímán jako primární realita a odcizení od vnějšího kontextu se tak stalo neviditelnou součástí každodennosti a kultury. Život uvnitř, oddělený od vlivu okolí, tak vytváří příliš interiérní náhled na svět. “, říkají umělci Kristýna a Marek Milde.

Foto 5

    V centru zájmu projektu „Dům v domě“ jsou nefunkční objekty, které jsou doma jakoby navíc, jako všemožné krámy, suvenýry, trofeje a cenné sbírky, různé přírodniny přivezené z cest, umělecké objekty, obrazy, fotografie, věci které člověk našel a nebo dostal a které se přímo váží na individuální životní příběh. Tyto objekty, jenž nejčastěji reprezentují svět, který se rozprostíra za čtyřmi stěnami, propojují uzavřenost prostoru našeho obydlí s  lidmi, místy a širším kontextem a odráží privátní univerzum obyvatel s jejich zájmy, vkusem, kulturním a sociálním statutem. Ačkoliv tyto objekty nejsou většinou užitné, přesto plní důležitou a nedílnou funkci v našich obydlích. Velkou měrou přispívají k vytváření pocitu domova vyvoláním vzpomínek a asociací příběhů, míst a lidí z našeho života, tvořící tak nezaměnitelnou osobní vrstvu uvnitř domu. Zatím co objekty a sbírky nemohu nahradit vnější svět, přispívají důležitým způsobem k vytváření pocitu integrity tím, že lidem připomínají důležitá místa a jejich osobní příběhy. Do jisté míry tak kompenzují odpojenost od vnějšího světa a smyslovou deprivaci různými formami kontextualizace domácího prostředí. Nahrazují to, co architektura bílé krychle není schopna dát.

                 „ Zabydlování, jenž zahrnuje sběratelství, ale i pouhé hromadění krámů, má v architektuře transformativní funkci. Každý se může stát doma architektem nebo sochařem prostoru a vytvářet vizuální, plastické, vnitřní krajiny. Někdy může akumulace majetku obydlí promění až v organické, přírodní útvary jeskynního typu. Domíváme se, ze studium fenomenu zabydlování může vést k lepšímu uchopení architektury, více integrované s človekem i okolím,“ dodávají umělci.

Kristýna a Marek Mildepoužívají ve své tvorbÄ› prostÅ™edí domova a kulturu bydlení jako platformu, pro zkoumání kulturního odcizení od přírody a vnÄ›jšího prostÅ™edí způsobené vlivem života uvnitÅ™ pohodlného interiéru domů. V cyklech projektů, z nichž nÄ›které mají formu domácích zlepÅ¡ováků typu „UdÄ›lej si sám“ zkoumají úlohu a funkci zaÅ™izování, čiÅ¡tÄ›ní a zdobení – činností, které se podílí na vytváření pocitu domova uvnitÅ™ anonymity bíle krychle.

Projekt „, Dům v domě“ Kristýny a Marka Milde započal v MoMA, 2012 v New Yorku workshopem „Thoughts on the Living Room“ Pokračoval v Karlín Studios v jejich výstavě Domácí krajiny a stále trvá. Je součástí sérií ve kterých se Kristýna a Marek Milde zaměřují na metody a koncepty, které transformují prostor obydlí v širších souvislostech kontextu kultury, životního prostředí, geografie, a přírody.

Návštěvníci výstavy „Kde domov můj?“ v DOX jsou vyzváni, aby dále přispěli k tomuto projektu svými myšlenkami k tématu vyplněním dotazníku.

Dum v dome, texty z dotazniku